Електроника, Автоматика, Електроапаратура - Каталог на фирмите в България


Електроника, Автоматика, Електроапаратура - Каталог на фирмите в България
справочна информация за фирмите от електрониката, електрообзавеждането, системите за автоматизация, роботизацията, дигиталните технологии, топлотехниката, системите за сигурност, осветителната техника, компютърните технологии и комуникациите.

Каталогът представлява интерес за ръководните и инженерни кадри в промишлените и енергийни предприятия, в строителството и инфраструктурните обекти, за доставчици и производители на продукти в посочените области, фирми за инженеринг, сервиз и услуги.

Разпространение Безплатно Специализирано

  • до вземащите решения за инвестиции, закупуване, подмяна и ремонт на електронни системи, електрооборудване, автоматика, роботизация и дигитални технологии: главни инженери, електроинженери, специалисти по автоматика и електроника, ръководители и служители в инвеститорски дирекции и отдели МТС, технически ръководители на проекти и др.
  • до Търговско икономическите служби на посолства
  • сред посетители и участници в технически изложения и панаири

Прелисти каталога

  • Прелисти каталога