Електроника, Автоматика, Електроапаратура - Каталог на фирмите в България

T.E.A.M.

   
Адрес: София 1606,
бул. Ген. Е. Тотлебен 71-73
Телефон: 02/ 9516883, 9549234, 9549235
Факс: 02/ 9549212
Уеб сайт:
Ръководител:
  • Красимир Ставрев - управител

Предмет на дейност:

Оторизиран дистрибутор и сервизен център за широка гама аналитична апаратура: течна и газова хроматография, масспектрометрия, атомна и молекулна спектроскопия, системи за автоматизирана пробоподготовка, хроматографски колони, консумативи и резервни части, настолни ЯМР системи, атомно-силови микроскопи (AFM), сканиращи електронни микроскопи (SEM), наноиндентери, генератори на чисти газове.
Предлаганите продукти намират приложение в областта на екологията, фармацевтичната индустрия, хранителния контрол, химичната промишленост, медицината, нефтопреработката и др.
Оторизиран дистрибутор и сервизен център за доказателствена техника и криминалистично оборудване - апаратура за проверка на документи и пръстови отпечатъци, системи за контрол на експлозиви и наркотици и други системи за борба с тероризма.
Оторизиран дистрибутор и сервизен център за пълна гама общолабораторна техника като: системи за автоматизация на пробоподготовката, аналитични везни, сушилни, пещи, лиофилизатори, центрофуги, водни бани и много други лабораторни уреди и системи.

Партньорство с чужди фирми:

Agilent Technologies, Foster+Freeman, LCTech, Oxford Instruments, Peak Scientific, Gerstel.