Електроника, Автоматика, Електроапаратура - Каталог на фирмите в България

ИНТЕРТЕХ ПРОЕКТ

   
Адрес: София 1421,
бул. Черни връх 33Е
Телефон: 02/ 9769666
Факс: 02/ 9769660
Уеб сайт:
 • intertech-project.com
Ръководител:
 • Боно Томов - Управител

Предмет на дейност:

 • Нивомери и нивосигнализатори за течности и насипни материали;
 • Разходомери за течности, газове и пара;
 • Промишлена апаратура за анализ на течности;
 • Прибори за измерване на налягане и диференциално налягане;
 • Прибори за измерване на температура;
 • Анубарни сонди;
 • Индустриални записващи прибори;
 • Средства за комуникация с PC и PLC.

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ:
 • Енергетика;
 • Водоснабдяване и отпадни води;
 • Фармация;
 • Хранително-вкусова;
 • Химия, петрохимия;
 • Автоматизация при транспорт на горива;
 • Складови стопанства и терминали за горива.