Електроника, Автоматика, Електроапаратура - Каталог на фирмите в България

CCS BULGARIA

Contamination Control Systems
   
Адрес: София 1309,
бул. Константин Величков 149-151
Телефон: 02/ 8220186
Факс: 02/ 8220106
Уеб сайт:
Ръководител:
 • Анелия Огнянова

Предмет на дейност:

  Доставка, монтаж и сервиз на контролно-измервателна апаратура:
 • Лазерни броячи на частици за чисти помещения;
 • Газови алармени и измервателни системи;
 • Мониторингови системи и отделни анализатори за контрол на имисии и емисии;
 • Влагомери, промишлени кислородомери;
 • Прахомери;
 • Системи за изокинетично пробовземане на газове и прах от горивни инсталации;
 • Пробовземачи на въздушни проби за прах и микробиология в работна среда;
 • Анализатори на масла във води
 • Датчици и системи за метеорологичен контрол;
 • Мониторингови системи за контрол чистотата на въздуха в „чисти стаи“
 • Услуги по калибриране на броячи на частици;
 • Услуги по валидиране и класифициране на чисти помещения във фармацията и електрониката.