Електроника, Автоматика, Електроапаратура - Каталог на фирмите в България

ФЕСТО

   
Адрес: София 1592,
бул. Христофор Колумб 9
Телефон: 02/ 9600727, 9600712
Факс: 02/ 9600723, 9600713
Уеб сайт:
Ръководител:
  • инж. Стефан Иванов

Предмет на дейност:

  • КОМПОНЕНТИ И СИСТЕМИ ЗА ИНДУСТРИАЛНА АВТОМАТИЗАЦИЯ - предлага повече от 30 000 изделия - пневматични цилиндри; пневматични и електропневматични вентили, електрически и пневматични оси и позициониращи системи; електропневматични вентилни острови с и без контролер за управление и комуникация; бързосменни пневматични връзки; вакуумтехника; средства за подготовка на въздух; магнитни, индукционни, механични и оптични датчици; релета и преобразуватели на налягане, пневматични задвижвания за арматура; системи за монтаж и манипулация; пневматични и електропневматични шкафове за управление; консултация и техн. помощ при проектиране и реконструкция. Инженерингови услуги по автоматизация в енергетиката, химическата, леярската, кожарската и хранителновкусовата промишленост - проектиране, доставка и сервиз на системи за автоматизация чрез индустриални компютри, програмируеми контролери, стандартно и приложно програмно осигуряване и програми за визуализация на процесите, управление на екструдери и машини за леене с противоналягане.
  • ДИДАКТИКА - комплексна програма от семинари, технически средства и помагала по пневматика, електропневматика, хидравлика, електрохидравлика и програмируеми контролери; сертифициран център за професионално обучение.
  • УСЛУГИ ЗА ЕНЕРГОСПЕСТЯВАНЕ, водещи до намаляване на производствени разходи; оптимално използване на наличните компресори; увеличен ресурс на оборудването; повишена надеждност; енергийно ефективна работа на системите; подобрени екологични показатели.