Електроника, Автоматика, Електроапаратура - Каталог на фирмите в България

АСТЕЛ

   
Адрес: София 1612,
ул. Ворино 15
Телефон: 02/ 9587885, 9587886, 9587889
Факс: 02/ 9587890
Уеб сайт:
Ръководител:
 • Людмил Милачков
Лице за контакти: Мария Попова
Заместник ръководител
Димитър Даскалов
Ръководител отдел „Сервиз“
Боян Здравков
Сервизен инженер
Николай Георгиев
Ръководител отдел „Наука“
Владимир Атанасов
Координатор търговска дейност
Ели Стефанова
Търговска дейност
Лиляна Милачкова
Административна и счетоводна дейност

Предмет на дейност:

Търговско представителство на водещи производители на апаратура за научни анализи, промишлен контрол, мониторинг на околната среда и лабораторно оборудване. Гаранционен и извънгаранционен сервиз на продадената апаратура.

Партньорство с чужди фирми:

  АСТЕЛ ЕООД е официален представител или дистрибутор на:
 • HORIBA SCIENTIFIC (Jobin Yvon) (FR) - апаратура за елементен спектрален анализ. Оптична спектроскопия.
 • PFEIFFER VACUUM-ADIXEN (DE) - вакуум помпи, детектори на течове, масспектрометри.
 • KNF (DE) - вакуумни помпи и системи за газове и течности
 • HITACHI HIGH-TECHNOLOGIES (JP) - електронни микроскопи SEM, TEM, STEM
 • OCEAN OPTICS (US) - компактна оптична спектроскопия
 • NEWPORT CORPORATION (US) - (NEWPORT, SPECTRA–PHYSICS, OPHIR…) - лазери, оптични маси, опто-механични компоненти, лазерна диагностика
 • SETARAM INSTRUMENTATION (FR) - термичен анализ и калориметрия
 • SÜS (DE), SET (FR) - проектиране и производство на микроелектронни чипове; литография, бондинг машини
 • OLDHAM GAS (FR) - фиксирани решения за детекция на токсични, експлозивни газове и кислород; портативни газ детектори;
 • HAWS (CH) - аварийни душове за очи и тяло
 • EURODIFROID (FR) - лабораторни и индустриални чилъри
 • INFRARED CAMERAS INC. (US - преносими и стационарни инфрачервени камери и системи
 • TRACTEL (FR) - електронни динамометри за измерване на натоварване

АСТЕЛ ЕООД представлява също и:
FOGALE nanotech (FR), HIDEN ANALYTICAL (UK), GNR (IT), XENEMETRIX (IL), OXFORD INSTRUMENTS (UK), BRIMROSE (US), AISENSE (SI), FLUXANA (DE), PRESI (FR), FRANCE ETUVES (FR), C-THERM (CA), EUROMEX (NL), CONTROLS (IT), PROCEQ (CH), ANAPOL (CH), CHOPIN TECHNOLOGIES (FR), TELSTAR (ES), 3C (FR), UNITY SCIENTIFIC (US)- (AMS FRANCE, ALLIANCE).