Електроника, Автоматика, Електроапаратура - Каталог на фирмите в България

ХРОМА

   
Адрес: София 1750,
Младост 1, бл. 3А, офис 1/2
Телефон: 02/ 9520301
Факс: 02/ 9523784
Ръководител:
  • Стоян Батов - управител

Предмет на дейност:

  • Продажба, обучение, сервизна поддръжка и валидиране на аналитична и лабораторна апаратура;
  • Продажба и сервизна поддръжка на рентгенови скенери и детектори за проверка на багаж и хора;
  • Проекти за ВЕИ, подстанции, SCADA системи и др.
  • Консултации и обучение;
  • Маркетингова и търговска дейност.

Референции:

- Оборудвани над 200 лаборатории в цялата страна;
- Оборудване Аерогара София, Съдебна палата, Министерство на отбраната, Европейска комисия и др.;
- Разработка на проекти за вятърни и фотоволтаични централи - 100MW;
- Изградена фотоволтаична централа 4 MW - Безмер, Ямболскo.

Партньорство с чужди фирми:

PERKIN ELMER - САЩ:
- спектрометри тип UV/VIS, FTIR, AAS, ICP/OES, ICP/MS;
- флуоресцентни спектрометри;
- хроматографи и масспектрометри GC, GC/MS, HPLC, UHPLC, LC/MS, TOF;
- апарати за термичен анализ;
- апарати за елементен анализ - C, H, N, O, S;
- консумативи, реактиви и аксесоари;
L-3 Security and Detection Systems - САЩ - системи за детекция и сигурност - рентгенови скенери и детектори за проверка на багаж и хора;
Efacec - Португалия.