Електроника, Автоматика, Електроапаратура - Каталог на фирмите в България

УНИКОМ МИКРОСИСТЕМИ

   
Адрес: София 1000,
ул. Славянска 21
Телефон: 02/ 9814047
Факс: 02/ 9876035
Уеб сайт:
Лице за контакти:
 • инж. Орлин Кишкилов - управител

Предмет на дейност:

УНИКОМ Микросистеми ЕООД предлага цифрови прибори за измерване и системи за управление и автоматизиране на сгради: процеси в енергетиката, металургията, металообработването; електро-, топло- и водоразпределителни обекти; сгради и др.

Продукти:

 • Програмно-технически средства, за изграждане на разпределени системи за управление по технологията LonWorks®.
 • Статични еднофазни и трифазни електромери; средства за дистанционно четене показанията на електромерите и обработка на натрупаните данни.
 • Технически средства и системи за дистанционно наблюдение и управление на обекти без постоянно човешко присъствие.
 • Индустриални GSM/GPRS/3G модеми, маршрутизатори, GPS устройства.

Услуги:

 • Проектиране, изграждане и сервизно обслужване на системи за:
  - енергиен мениджмънт;
  - дистанционен мониторинг и управление на процеси в реално време;
  - управление на улично осветление; на осветлението в пътни тунели;
  - сградна автоматизация(BMS);
  - Позициониране чрез GPS на превозни средства.
 • Разработка и производство на изделия по заявка; проектиране на апаратната и програмната част; доставка на елементите, производство, тестване и контрол.

Партньорство с чужди фирми:

Echelon Corp.; Görlitz AG; BTR Netcom GmbH; ELKA-Elektronik GmbH.
Фирмата е сертифицирана по ISO 9001:2015.