Електроника, Автоматика, Електроапаратура - Каталог на фирмите в България

ТРОКУТТЕСТГРУП БЪЛГАРИЯ

   
Адрес: София 1532,
Околовръстен път 467, Логистичен парк СТАД
Мобилен: 087/ 6203089, 6203069
Уеб сайт:
Лице за контакти:
 • Любов Николова - Управител

Предмет на дейност:

  Трокут Тест Груп извършва консултации и доставки на уреди, консумативи и услуги в областта на:
 • Контрол Без Разрушаване:
  - Скенери за цифрова радиография и процесори за проявяване на филми DÜRR NDT
  - Рентгенови кабинети YXLON
  - Мобилни системи за рентгенография VISI CONSULT
  - Софтуерни решения за компютърна томография VOLUME GRAPHICS
  - Консумативи за инспекция на заварки HELLING
  - Ендоскопи IT CONCEPTS
  - Ултразвукови дефектоскопи SONATEST
 • Лабораторно оборудване:
  - Механични изпитвания GALDABINI
  - Tвърдомери QNESS
  - Металографско оборудване ATM
  - 3D и сканиращи електронни микроскопи HIROX
  - Системи за визуален контрол ASH VISION
  - 3D микро-координиратно измерване BRUKER ALICONA
  - Ръчни XRF и LIBZ анализатори SCIAPS
  - Аналитични инструменти GNR
 • Превантивна поддръжка:
  - Ултразвукови детектори за намиране на утечки от сгъстен въздух и вакуум, наблюдение на състоянието на движещи се елементи SONOTEC
  - Наблюдаване на състоянието на оборудване, задвижвано от електрически мотор ARTESIS
  - Роботизирани решения за реновиране на тръбопроводи SEWERTRONICS
 • Производствено оборудване:
  - Пещи за термична обработка SECO/WARWICK
  - 3D принтери 3DGENCE.