Електроника, Автоматика, Електроапаратура - Каталог на фирмите в България

СТАРТ ИНЖЕНЕРИНГ

   
Адрес: София 1220,
бул. Илиянци 44
Телефон: 02/ 9316146
Факс: 02/ 9319966
Мобилен: 089/ 8690666
Уеб сайт:
Ръководител:
  • инж. Георги Емилов - Изпълнителен директор
Лице за контакти:
  • инж. Димитър Нинов - Търговски директор

Предмет на дейност:

Старт Инженеринг АД е водеща инженерингова фирма с традиции в областта на пусково-наладъчната дейност, проектирането, монтажа, внедряването на нови технологии и автоматизацията на големи енергийни, индустриални и транспортни обекти. Дружеството е основано през 1990г, като наследник на бившето „Пусково-наладъчно управление” към държавното предприятие ДСО "МОНТАЖИ", запазвайки при това натрупаните опит, професионализъм и експертен екип от инженери. Разполагаме с разгърната структура, състояща се от 9 клона, разположени в градовете София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора и Велико Търново, покривайки при това основните индустриални райони в България, като в София и Бургас, освен офисите и административните помещения, има изградени производствени комплекси с модерно машинно оборудване за производство на ел. табла, MCC (мотор контрол центрове), метални конструкции, технологични съоръжения, и център за метало обработка. Зад гърба си имаме успешно реализирани редица големи проекти в България и чужбина, в това число водещи инфраструктурни, индустриални и енергийни обекти от национално значение.

Водещи проекти и клиенти:

Старт Инженеринг АД предлага пълен обем инженерингови дейности. Фирмата е с традиции в областта на проектирането, производството, монтажа, пусково-наладъчната дейност, внедряването на нови технологии и автоматизацията на големи енергийни, индустриални и транспортни обекти, като притежава дългогодишен международен опит, предлагайки на своите клиенти висококачествени и доказано ефективни инженерни решения. Фирмата главен подизпълнител по част електро на Метрото в София; участва в изграждането на газокомпресорни станции от газопреносната система на България; изграждане и пуск на системи за мониторинг на язовирни стени; участие в изграждането на водещи ПСОВ през последните години и др.

Сертификати:

Старт Инженеринг АД е акредитирано съгласно БДС EN ISO / IEC 17020:2012 от ИА БСА за извършване на контрол и оценка на съответствието на Електрически уредби и съоръжения до и над 1000 волта – орган за контрол от вида С. Фирмата разполага и със следните сертификати за извършване на отделните дейности: BS OHSAS 18001:2007; DIN EN ISO 3834-2; БДС EN ISO 9001:2008; EN 1090-1 и EN 1090-2:2008+Al:2011 EXC 4; БДС EN ISO 14001:2005; SA 8000:2014;

Клонове в страната:

Клон София: 02/ 931 61 46, sofia@starteng.com
Клон Автоматизация: 02/ 931 07 84, automation@starteng.com
Клон ОВиК: 02/ 931 61 48, stenclim@starteng.com
Клон Монтажи: 02/ 931 39 60, sofia@starteng.com
Клон Бургас: 056/ 811 484, office@startengbs.com
Клон Варна: 052/ 613 246, varna@starteng.com
Клон Пловдив: 032/ 642 664, plovdiv@starteng.com
Клон Ст. Загора: 042/ 602 308, st_zagora@starteng.com
Клон В. Търново: 062/ 652 216, v_tarnovo@starteng.com