Електроника, Автоматика, Електроапаратура - Каталог на фирмите в България

СИСТЕМИ АВТОМАТИКА ТЕХНОЛОГИИ

   
Адрес: София 1614,
ул. Христо Стефчов 1
Телефон: 02/ 9576929
Факс: 02/ 9577019
Уеб сайт:
Ръководител:
 • инж. Валери Андреев - управител
Лице за контакти:
 • инж. Спас Спасов - зам. управител

Предмет на дейност:

  Проекти "Под-ключ", част "Електро" и "Автоматизация", в това число проучване и анализ, проектиране, производство, програмиране, електро-инсталация, супервизия, тестване, пускане в експлоатация, обучение и поддръжка на:
 • Автоматизирани системи за управление на процесите на дозиране, смесване и транспорт на продукция в материалните цехове на циментови, стъкларски, бетонови, варови, асфалтови и фуражни заводи
 • Интегрирани автоматизирани системи за управление на цели предприятия, работа в мрежа на цехови контролери и операторски станции на базата на оригинален специализиран софтуер
 • Автоматизирани системи за управление на горивните процеси, реализирани с програмируеми контролери и персонален компютър в:
  - ванни и темперни пещи на стъкларски заводи
  - фидери на стъкларски заводи
  - въртящи пещи на циментови заводи
  - сушилни барабани на асфалтови и стъкларски заводи
 • Автоматизирани системи за ТЕЦ
 • Газови горивни инсталации
 • Измерване и регулиране на температури, разход на флуиди и електроенергия
 • Лентови теглови дозатори
 • Лентови теглови везни и почистващи конвеери
 • Теглоизмервателни и дозиращи системи
 • Автомобилни и ж.п. кантари с персонален компютър и специализирано програмно осигуряване за входящ и изходящ контрол на суровини и продукция и връзка със счетоводни програми
 • Производство на индустриални табла “ниско” и “средно” напрежение (LVD, MVD, MCC, DMC, DIO, PC/PLC CC)
 • Стандартни Софтуерни Модули за DCS, PLC & SCADA

Партньорство с чужди фирми:

Партньор на Siemens за решения в областта на Автоматизация и Задвижване, Производство на PRISMA PLUS и OKKEN табла на Schneider Electric. Представител на AUMUND и Claudius Peters за България.