Електроника, Автоматика, Електроапаратура - Каталог на фирмите в България

СЕНТРА

   
Адрес: София 1463,
бул. Витоша 86,
офис 3
Телефон: 02/ 8510344
Факс: 02/ 4271223
Мобилен: 087/ 8917466
Уеб сайт:
Ръководител:
 • инж. Драгомир Бояджиев - Управител
Лице за контакти:
 • инж. Драгомир Бояджиев

Предмет на дейност:

Сентра ООД предлага софтуерни и хардуерни решения за мониторинг и управление на процеси и инфраструктурни системи в сферата на:
 • Енергетика;
 • Инфраструктура и Транспорт;
 • IT и Телекомуникации;
 • Интелигентни градове и IoT.
Създадена от експерти с дългогодишен опит в различни сектори, компанията предоставя на своите клиенти диверсифициран портфейл от технологични решения за контрол, наблюдение и управление.

Сред основните дейности на Сентра ООД са:
 • Системна интеграция;
 • Проектиране, доставка, монтаж и обслужване на сензорни системи за структурен мониторинг;
 • Проектиране и изпълнение на контролно-измервателни, комуникационни и SCADA системи;
 • Производство на комуникационно и контролно-измервателно оборудване;
 • Разработка на приложен софтуер за контролно-измервателни, IoT и SCADA системи;
 • Доставка и поддръжка на зарядни станции за електромобили;
 • Доставка на елементи и изграждане на IoT мрежи;
 • Консултантски, SaaS (софтуер като услуга) и 24/7 мониторингови дейности.

Клиенти:

RST Instruments – Канада;
Elinta Charge – Литва;
Infinitus – Словения;
Monnit – САЩ;
Grupo ETRA – част от ACS Holding, Испания;
ASCAN Empresa Constructora у де Gestion – Испания;
TEDAGUA – част от ACS Holding, Испания.