Електроника, Автоматика, Електроапаратура - Каталог на фирмите в България

СЕЛЕКТ Парашкевов

   
Адрес: София 1582,
жк Дружба 2, бл. 417
Телефон: 02/ 9718458, 8090440
Факс: 02/ 9718458
Ръководител:
 • инж. Татяна Парашкевова - управител
Лице за контакти:
 • инж. Татяна Парашкевова
 • инж. Иван Парашкевов
Адрес: София 1784
бул. Цариградско шосе 133
сградата на БИЦ ИЗОТ
корпус 1, офис 513A

Предмет на дейност:

Търговска дейност:
 • Непрекъсваеми токозахранващи устройства - UPS;
 • Регулатори на ток, напрежение и честота;
 • Монитори;
 • Офис техника и консумативи - маркови и асемблирани компютри, принтери, плотери, копирни машини, факс машини;
 • Системен и приложен софтуер.

Сервизна дейност:
 • Ремонт на UPS - непрекъсваеми токозахранващи устройства;
 • Ремонт на регулатори на ток, напрежение и честота;
 • Ремонт на постояннотокови и променливотокови стабилизатори;

Партньорство с чужди фирми:

Сервиз на APC;
Сервиз на MAKELSAN и AEG;
Сервиз на BENNING.