Електроника, Автоматика, Електроапаратура - Каталог на фирмите в България

СБМ - 2

   
Адрес: Хасково 6300,
бул. В. Левски 6
Телефон: 038/ 665069, 663326
Факс: 038/ 585113
Мобилен: 088/ 8559379
Ръководител:
  • Стоян Деверецов
Лице за контакти:
  • Димитър Петров

Предмет на дейност:

  • Проектиране, производство, внедряване, сервиз на цифрови системи за автоматизирано управление на обекти в индустрията, предимно дискретно-непрекъснати и непрекъснати технологични процеси;
  • Оптимизация на управлението на технологични процеси при различни критерии за оптималност - бързо действие, минимум разход на енергия;
  • Адаптивни системи за управление на технологични процеси;
  • Интелигентен човеко-машинен интерфейс и връзка към информационно ниво;
  • Измерване, регулиране, контрол;
  • Оперативно управление на отделни машини и комплексни инсталации;
  • Специализирани микропроцесорни контролери, мрежи, електронни устройства, платки, лицеви панели, сензори, електрически табла.

Сътрудничи с “Лаборатория по управление на процеси и икономия на енергия” към ТУ-София.

Партньорство с чужди фирми:

ABB - дистрибутор;
Schneider Electric - инженерингов партньор;
GEWISS - регионален търговски представител;
VESTA Automation - дилър.