Електроника, Автоматика, Електроапаратура - Каталог на фирмите в България

САТУРН - 95

   
Адрес: София 1592,
ул. Асен Йорданов 12
Мобилен: 088/ 4759630, 7940065
Уеб сайт:
Ръководител:
 • Саша Стоянов - Управител

Предмет на дейност:

  Фирмата произвежда и извършва монтажна дейност на мълниезащитни и заземителни уредби и проектиране и изграждане на фотоволтаични централи.
  Производството обхваща широка гама от елементи, придружени със сертификат, който гарантира съответствието им с конструктивната и технологична документация. Всички елементи покриват изискванията на европейските норми и стандарти. Голяма част от тях са унифицирани за монтаж на различни по конфигурация и конструкция покриви. Производственият профил позволява да бъдат изпълнени елементи по конструктивна документация или мостри на клиента.
  Монтажният профил на фирмата обхваща:
 • Проектиране и изграждане на Фотоволтаични централи, както и изграждане на специални заземителни и мълниезащитни уредби за тях;
 • Доставка и монтаж на всички видове мълниезащитни и заземителни уредби;
 • Изграждане на съсредоточени заземители в песъчливи терени и във всякакъв вид скали чрез дълбочинни машинни сондaжи;
 • Височинни монтажи на елементи и съоръжения – малки релейни антени, полагане на фидерни линии, сигнални лампи и други такива, за които не се налага използване на подемна и строителна техника;
 • Производство на елементи за мълниезащита и заземителни уредби;
 • Доставка и производство на мълниеприемници с изпреварващо действие.