Електроника, Автоматика, Електроапаратура - Каталог на фирмите в България

РОДЕ И ШВАРЦ ЙОСТЕРАЙХ Г.М.Б.Х

   
Адрес: София 1463,
ул. Милосърдна 8
Телефон: 02/ 9542882
Факс: 02/ 9542992
Уеб сайт:
Ръководител:
 • Любомир Пиперов
Лице за контакти:
 • Любомир Пиперов

Предмет на дейност:

 • Tестова-измервателна апаратура
  - Осцилоскопи
  - Сигнални и спектрални анализатори
  - Сигнални генератори
  - Мрежови анализатори
  - Волтметри
  - Аудио анализатори
  - Захранване
 • Телевизионно- и радио разпръскване
  - ТВ трансмитери
  - Аудио трансмитери
 • Защитени комуникации
  - Софтуеър дефинирано радио
  - Радио компоненти
 • Радоимониторинг
  - Сателитен мониторинг
  - Мониторинг на спектъра
  - Радиоприемници
  - Пеленгатори
  - Антени
 • Оборудване за осигуряване и криптиране на информацията
  - Криптомодули


Клиенти:

РВД, КРС, МВР и др.