Електроника, Автоматика, Електроапаратура - Каталог на фирмите в България

РЕТЕЛ

   
Адрес: София 1113,
ул. Акад. Георги Бончев, блок 29А
Телефон: 02/ 8731207
Мобилен: 087/ 9819153
Ръководител:
 • инж. Евгени Гацински - управител
Лице за контакти:
 • инж. Георги Генов

Предмет на дейност:

 • Научна, проектантска и внедрителска дейност в областта на новите технологии, търговия и монтаж на машини, съоръжения и инсталации в областта на науката и промишлеността.
 • Трансфер на нови технологии в областта на науката и промишлеността.
 • Промишлена автоматизация - системи за измерване, контрол и управление на непрекъснати производствени процеси.
 • Инженеринг на системи за управление на асинхронни двигатели задвижващи помпи, вентилатори и други агрегати с честотни преобразуватели.
 • Системи за видеонаблюдение, контрол на достъпа, пожароизвестяване и др.


Внедрявания:

 • Разработени и внедрени проекти за автоматизация в предприятия на цветната металургия;
 • Решени проблеми в предприятия от рудодобива и обогатяването;
 • Внедрени системи за управление на помпени станции във ВиК предприятия;
 • Изградени системи за видеонаблюдение, контрол на достъпа и пожароизвестяване.