Електроника, Автоматика, Електроапаратура - Каталог на фирмите в България

РАДКОМ 2004

   
Адрес: София 1528,
бул. Искърско
шосе 11
Телефон: 02/ 9789879
Факс: 02/ 9789879
Мобилен: 088/ 6608018
За кореспонденция: София 1592, п.к. 68
Уеб сайт:
Ръководител:
  • инж. Радослав Райчев - управител

Предмет на дейност:

  • Проучване, проектиране и изграждане на системи за автоматизация, визуализация, мониторинг и контрол на технологични процеси и агрегати;
  • Разработване на индустриален, управляващ и информационен софтуер за промишлени контролери;
  • Проектиране, разработка, внедряване и поддръжка на уникални и нестандартни електронни и микропроцесорни устройства за промишлеността;
  • Разработка на системи за събиране и обработка на данни в реално време;
  • Мониторинг и управление на енергийни ресурси;
  • Системи за компенсация на реактивна мощност;
  • Проектиране, окомплектоване и насищане на ел. табла;
  • Производство на модули за технологична сигнализация (сигнализиращи касети) с дискретни входове и комуникация: Modbus RTU, Profibus DP или дефиниран от клиента протокол;
  • Производство на процес-индикатори с аналогови входове и field-bus комуникация;

По-значими обекти:

ТЕЦ - Русе, ТЕЦ - София Изток, ТЕЦ - Марица Изток 2, ТЕЦ - Бобов дол, Ветпром АД - Радомир, Пайп Индъстриал - Самоков, ПСОВС - Кубратово, Велдер - Македония, ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас, ПСОВ Свилоза и др.