Електроника, Автоматика, Електроапаратура - Каталог на фирмите в България

ПРОЛАБ ИНСТРУМЕНТС

   
Адрес: София 1113,
ул. Акад. Г. Бончев, бл. 13
Телефон: 02/ 8660901
Уеб сайт:
Ръководител:
 • Владимир Парашиков

Предмет на дейност:

 • Директен внос на лабораторна и промишлена апаратура за фармацевтичната, нефтопреработвателната, химическата, парфюмерийната и хранително-вкусовата индустрия.
 • Консултации, обучение, сервизно обслужване, квалифициране.

Фирмата предлага:
 • ANTON PAAR: Лабораторни апарати за измерване на плътност и концен- трация - Модули за рН, СО2 , О2, мътност и цвят, към системи за анализ на напитки - Алкохоломери - FTIR анализатори за вино - Преносими и лабораторни уреди за измерване на СО2 и О2 в напитки - Цифрови прецизни рефрактометри, поляриметри, термометри - Апарат за термо-оптично рефрактометрично охарактеризиране (TORC) - Серия Раманови спектрометри - Ротационни вискозиметри, Автоматичен микровискозиметър с търкалящо топче – Серия прецизни модулни реометри с голямо разнообразие на темпериращи и измервателни системи, трибологични клетки и принадлежности, SMART PAVE реометър за изследване на битуми и асфалт съгласно AASHTO, DMA, MultiDrive реометър - Апарати за анализ на нефтопродукти: CFPP, пламна температура, дестилационни характеристики, пенетрометър и много други - Апаратура за определяне на Z-потенциал - Апарати за определяне на размер на частици и молекулна маса на базата на лазерна дифракция, DLS, SLS и ELS - Микровълнови системи за минерализация, екстракция, сушене, кон-центриране; микровълнов синтез – от микро- до пилотни обеми - Промишлени уреди за измерване на плътност, концентрация, СО2, вискозитет, индекс на рефракция, цвят - Online/Inline анализатор на напитки Cobrix; Модулна система за анализ на бира Animo 5100; карбонизатори, блендери - Апарати за механично охарактеризиране на повърхности: индентори, трибометри, апарати за измерване на дебелина на покрития - Апаратура за анализ на наноструктури, SAXS/WAXS - Атомно-силови микроскоп (AFM) - Апарати за определяне на специфична повърхност, размер на пори, порометри, живачни порьозиметри, адсорбционни анализатори, газови пикнометри за твърди материали;
 • ISCHI: Апарати за изпитване на таблетни форми и капсули - твърдост, тегло, дебелина, дължина; автоматични апарати за свързване към таблет-преси;
 • SIGMA: Лабораторни центрофуги;
 • CHRIST: Лабораторни и промишлени лиофилизатори;
 • PILODIST: Лабораторни и полупромишлени дестилационни и екстракционни системи;
 • KNF: Лабораторни вакуум-изпарители; вакуум-помпи;
 • LAUDA: Нагряващи и охлаждащи циркулационни термостати, водни бани;
 • HAMILTON: лабораторни и промишлени сензори за рН, DO, проводимост, арматура за тях, трансмитери;
 • LAC: Лабораторни пещи;
 • KAMBIC: Сушилни шкафове, стерилизатори, инкубатори, климатични и тестови камери, вакуум сушилни;
 • GFL: Дестилатори за вода, фризери, водни бани, шейкъри, клатачки;
 • PHOENIX: Магнитни и механични бъркалки, аналитични и прецизни везни, влагомерни везни, шейкъри, рН метри и кондуктометри, сушилни шкафове, инкубатор, стерилизатор;
 • ADRONA: Системи за пречистване на вода клас 2 и 1 по ISO 3696