Електроника, Автоматика, Електроапаратура - Каталог на фирмите в България

ПОЙНТ ЕЛ - БЪЛГАРИЯ

   
Адрес: София 1784,
бул. Цариградско шосе 133, БИЦ-ИЗОТ
Телефон: 02/ 9740307
Факс: 02/ 9740398
Уеб сайт:
Ръководител:
  • Петър Петров - управител

Предмет на дейност:

Разработка и производство на автоматизирани системи за управление на технологични процеси с разпределена логика, средствата за тяхното проектиране и наблюдение; инженеринг.

Предлагани продукти:

  • SANDRA - Computer-Aided Systems Engineering (CASE) Designer - софтуерен пакет за оптимизирано проектиране на разпределени системи за управление по метода на функционалния анализ SADT (Structured Analysis and Design Technique).
  • QUANTAMAGNUM LM - софтуерен пакет за администриране на индустриални мрежи LonWorks.
  • CREON - софтуерен пакет за управление и визуализация на технологични процеси.
  • MOUVON - пълна гама от апаратни средства за изграждане на АСУТП с разпределена логика на базата на индустриална мрежа LonWorks (аналогови и цифрови входове/изходи, интелигентни позиционери на електрически и пневматични изпълнителни механизми с безконтактно отчитане на позицията, специализирани преходи към други индустриални мрежи, интелигентни сензори).

Фирмата е сертифицирана за качество по EN ISO 9001:2008 и за взривобезопасно изпълнение по норма EEx m II T6.