Електроника, Автоматика, Електроапаратура - Каталог на фирмите в България

НДТ ПРОДУКТИ И СИСТЕМИ

   
Адрес: София 1592,
бул. Проф. Цветан Лазаров 33, Бизнес Център 33, ет. 3, офис 7
Телефон: 02/ 9791061, 9790933
Факс: 02/ 9737601
Уеб сайт:
Ръководител:
 • Емил Ангелов
Лице за контакти:
 • Емил Ангелов
 • Пламен Ангелов

Предмет на дейност:

  Официален представител на:
  Baker Hughes, a GE company
 • KRAUTKRAMER - Ултразвукови дефектоскопи
 • AGFA - Рентгенови филми, химикали, машини
 • SEIFERT - Рентгенови апарати
 • HOCKING - Вихровотокови дефектоскопи
 • DRUCK - Калибратори и сензори за налягане
 • MAGNAFLUX - Апарати за магнитен контрол и пенетранти
 • FOERSTER - Автоматични линии за вихровотоков контрол
 • BUEHLER - Oборудване за металография, микроскопи, твърдомери и консумативи
 • OSERIX - Гамадефектоскопи и изотопи
 • GRAETZ - Радиометри и дозиметри
 • SAET/EMMEDI - Индуктивни заваръчни агрегати
 • KOWOTEST - НДТ оборудване

Партньорство с чужди фирми:

Baker Hughes, a GE company, MAGNAFLUX, FOERSTER, BUEHLER, OSERIX, GRAETZ, SAET/ EMMEDI, KOWOTEST