Електроника, Автоматика, Електроапаратура - Каталог на фирмите в България

МЕТРОМ БЪЛГАРИЯ

   
Адрес: София 1303,
ул. Чипровци 12
Телефон: 02/ 9534064
Факс: 02/ 8519166
Уеб сайт:

Предмет на дейност:

Metrohm AG е световен лидер в производството на прецизни инструменти за химически анализ. Metrohm е единствената фирма, осигуряваща пълен обхват от оборудване за йонен анализ:
  • титруване (потенциометрично и Karl Fischer);
  • волтаметрия;
  • йонна хроматография;
  • рН, йон метри и кондуктометри;
  • инструменти за измерване на стабилност;
  • NIR спектроскопия;
  • софтуер за апаратите и свързването им в мрежа.

В допълнение се предлагат периферни уреди, пълен набор от дозиращи устройства, сензори, колони за йонна хроматография и принадлежности за всички видове приложения. Обширен избор от решения за автоматизация допълват офертата на Metrohm.
Metrohm Applikon предоставя пълен набор анализатори за ON-line и AT-line приложения.
Metrohm Autolab произвежда потенциостат/галваностати, предназначени за широк кръг електрохимични приложения, модули за доокомплектовка, софтуер и принадлежности.

Нашите клиенти са добре известни фирми от всички сектори на промишлеността, като химия, нефтохимия, фармация, автомобилостроене и хранително-вкусова индустрия. Електронната промишленост, екологията, металургията, както и научните изследвания са допълнителни области, в които нашите аналитични инструменти осигуряват много точни резултати.