Електроника, Автоматика, Електроапаратура - Каталог на фирмите в България

МЕГЕР БЪЛГАРИЯ

   
Адрес: София 1505,
бул. Ситняково 35
Телефон: 02/ 9434803
Факс: 02/ 9461983
Уеб сайт:
Лице за контакти:
 • инж. Александър Георгиев

Предмет на дейност:

  Нашата продуктова гама за изпитване и измерване включва:
 • Апаратура за изпитване на акумулатори
  - импеданс
  - изпитване на товар
 • Кабелни локатори и прибори за проследяване на трасета
 • Апаратура за изпитване на кабели и за локализиране на кабелни повреди
 • Изпитателна апаратура за прекъсвачи
  - анализ на прекъсвача
  - време и движение
  - динамично съпротивление
  - вибрация
 • Прибори за изпитване на инсталации
 • Изпитване на комуникация на данни
 • Прибори за изпитване на земно съпротивление
 • Прибори за локализиране на кабелни дефекти на кабелни комплекти
 • Прибори за изпитване на изолация
 • Прибори за изпитване на изолация за телекомуникации
 • Изпитателна апаратура за вериги и R CD
 • Омметри за ниски съпротивления
 • Изпитателни прибори за ниски съпротивления и проверка на непрекъснатост
 • Изпитателни прибори за двигатели и генератори
 • Мултифункционални прибори за изпитване на инсталации
 • Мултиметри и ампер клещи
 • Изпитателна апаратура за въздушни линии
 • Преносими изпитателни прибори
 • Изпитателна апаратура за качество на енергията
 • Изпитване на релейна защита
  - първична и вторична
  - еднофазна и трифазна
 • Софтуер за управление на активите в електрически компании
 • Софтуер за изпитване и поддръжка
 • Прибори за изпитване на телекомуникационни медни кабели
 • Изпитателна апаратура за трансформатори
  - Спектроскопия на честотно поле (FDS)
  - Тангенс делта/фактор на мощността и съдържание на влага
 • Анализ на честотен отговор и определяне на отпечатък
  - Високоволтов усилвател
  - Високоволтов мост
  - Изпитване на масло
 • Апаратура за мониторинг на водопроводни мрежи и локализиране на скрити течове