Електроника, Автоматика, Електроапаратура - Каталог на фирмите в България

ЛУМЕКС ЛАЙТИНГ

   
Адрес: София 1407,
бул. Джеймс Баучер 83, ет. 1, офис 4
Телефон: 02/ 8624246
Факс: 02/ 8624316
Уеб сайт:
Ръководител:
  • Красимир Киров - управител
Лице за контакти:
  • Красимир Киров
  • Валерия Кирова

Предмет на дейност:

Търговия с осветителна техника, материали и компоненти:
  • Осветителна техника от PHILIPS;
  • Фасунги за луминесцентни, халогенни и газоразрядни лампи и контактни елементи от A.A.G. STUCCHI S.p.a;
  • Кондензатори за осветителна техника от 2 mF до 100 mF от ITALFARAD;
  • Фасунги и контактни елементи от METALLUK GmbH.
  • Автоматизирани системи за опроводяване от SYSTEM ROBOT AUTOMAZIONE s.r.l.

Партньорство с чужди фирми:

PHILIPS;
A.A.G. STUCCHI S.p.a - Италия;
ITALFARAD - Италия;
METALLUK GmbH;
SYSTEM ROBOT AUTOMAZIONE s.r.l. - Италия.