Електроника, Автоматика, Електроапаратура - Каталог на фирмите в България

ЛОКАТОР - К

   
Адрес: София 1404,
ж.к. Гоце Делчев, бл. 258, вх. А
Телефон: 02/ 9621881, 9622138
Факс: 02/ 9622139
Уеб сайт:

Предмет на дейност:

 • Доставка, асемблиране и модернизация на кабелоизмервателни лаборатории ниско, средно и високо напрежение;
 • Кабелотърсачна и кабелоизмервателна техника - ударно-импулсни генератори, прогарящи устройства, аудио честотни генератори, рефлектомери, СНЧ и OWTS тест системи, локатори на частични разряди, уреди за точна локализация мястото на повреди и пр;
 • Системи за диагностика и контрол на трансформатори, двигатели, генератори и прекъсвачи в това число измерители коефициент на трансформация, съпротивление на изолация (мегаомметри), съпротивление на намотки (микроомметри), фазово изместване, DGA монитори и анализатори и пр;
 • Апаратура за анализ на токопреносни мрежи и съоръжения, изпитване на изолация, измерване на заземления, товарни устройства, тест на релета и прекъсвачи, високонапреженови AC/DC изпитателни апарати;
 • Лични предпазни средства - изолационни, сфазиращи и оперативни щанги, детектори на напрежение, преносими заземители, персонални газ-детектори и др.;
 • Уреди за мониторинг, измерване и контрол на електромагнитни полета (EMF);
 • Термовизионни камери и измерители на топлопреминаване и загуба на топлина;
 • Осцилоскопи, калибратори, клещови измерители, мултицети;
 • Термометри, анемометри, влагомери, шумомери, луксомери, виброметри, стробоскопи, тахомери;
 • Газ-анализатори на димни газове, преносими и стационарни газ-детектори и монитори на кислород, токсични и запалими газове, SF6;
 • Ултразвукови и магнитно-индуктивни разходомери;
 • Настолни и преносими твърдомери за метали и неметали, склерометри (чук на Шмид), профометри, детектори на армировка, анализатори на корозия, системи за анализ на шум и вибрации;
 • Ултразвукови дебеломери за материал и покритие, грапавомери, ултразвукови дефектоскопи, видеоскопи и други решения за безразрушителен контрол (NDT);
 • Конвенционални и роботизирани CCTV камери за инспекция на водопроводни и канализационни мрежи и съоръжения;
 • Универсални стендове за изпитване якост на опън, натиск, огъване, разкъсване, разрязване, раслояване, адхезия и др.;
 • Изпитващи камери за проверка устойчивост на температура, влага, UV, сол и пр. прах, озон, горещо масло и пр.

Партньорство с чужди фирми:

Haefely-Hipotronics, Tettex, B2 Electronic, Kilovolt Prueftechnik, Subsite, Work Italia, HT Italia, Greenlee, PeakTech Prüf- und Messtechnik, Kimo, Extech-Flir, Hazdust, Ndb, Crowcon, Time Electronics, Megabras, Sinus Messtechnik, Dynasonics (Badger Meter), Guide Infrared, Trotec, Keller Hcw, Kem - Kyoto Electronics, Schleich, Zwarpol, Suparule, Svantek, Delta Ohm, Deltatronic Technology, Shenzhen Victor, Wavecontol, Sadt, Metra Mess- Und Frequenztechnik, Bi Communications, Leyro, Bouchet-Biplex, Met One Instruments, Dilog, Thermoteknix, Aitelong, Cotel, DeFelsko, Illko, Calmet, Mitech, Milwaukee, Brigon, Uniphos, Kwik-Draw, Ntek, Longrun, Owon, Novotest, Testech, Arkon, Envirosight, Mini-Cam, TREK, AccuMac, KharkovEnergoPribor, URNDT, Eston Technology Group, G.Drexl, Ponovo, SKB EP.