Електроника, Автоматика, Електроапаратура - Каталог на фирмите в България

ЛАБТЕХ

   
Адрес: Пловдив 4000,
ул. Иван Андонов 13
Телефон: 032/ 268627
Факс: 032/ 242410
Уеб сайт:
Лице за контакти:
  • Стамен Стоянов

Предмет на дейност:

ЛАБТЕХ предлага лабораторна, аналитична и контролно-измервателна апаратура, консумативи. Дейността на фирмата включва и технически консултации, поддръжка и сервизно обслужване.

Партньорство с чужди фирми:

ЛАБТЕХ е официален представител и вносител на:
WTW - Апаратура за лабораторен и непрекъснат анализ на питейни, промишлени и отпадни води; рН/йон метри, Кислородомери, Кондуктометри, Фотометри, ХПК, БПК, мътност/суспендирани в-ва, разтворени йони, NO3/NO2/PO4/ тежки метали и др.;
Global Water - Метео станции, уреди за дебит, скорост ниво;
Si Analytics - автоматични титратори, вискозитетни вани;
Fungilab - вискозиметри;
POL-EKO-APARATURA - климатични камери, термостати, лабораторни хладилници и фризери, инкубатори, сушилни, стерилизатори, пробовземни станции;
CAMSPEC - UV-VIS спектрофотометри;
BELLINGHAM+STANLEY - цифрови рефрактометри, поляриметри;
TQC - измервателна и лабораторна апаратура за изпитания на бои и покрития;
Hielscher Ultrasonics - лабораторни и промишлени ултарзвукови хомогенизатори;
TAMSON Instruments - вискозитетни, нагряващи и охлаждащи циркулатори, криостати;
LINN - индустриални, лабораторни, индукционни пещи;
Laarmann Group - уреди за пробоподготовка, ситов анализ;
Labor Security System - системи за безопасно съхранение на химикали, газове;
KERN - лабораторни и промишлени везни; влагоанализатори, уреди за физични величини;
MPW - центрофуги;
GFL - дестилатори, клатачни машини с инкубатори, фризери;
PHARMA TEST - уреди за анализ на фармацевтични продукти;
SMEG Instruments - лабораторни миялни машини;
Gardner Thomas ( ILMVAC) - вакуум помпи и системи;
ADRONA - Системи за ултрачиста вода;
RAYPA - автоклави, водни бани, уреди за анализ на храни;
VELP - хомогенизатори, диспергатори, бъркалки уреди за протеин, мазнини, влакнини;
IKA - ротационни вакуум изпарители, мелници, реактори;
Duchefa Biochemie - среди за растителни култури, биохимикали, контейнери, биореактори;
Labconco - лиофилизатори, вакуум концентратори, ламинарни боксове;
Euromex - микроскопи.
TESTO - преносима апаратура за измерване на климатични параметри, димни газове и други физико-химични величини.