Електроника, Автоматика, Електроапаратура - Каталог на фирмите в България

ЛАБЕКСПЕРТ

   
Адрес: София 1839,
бул. Ботевградско шосе 268, ет. 3, офис 8
Телефон: 02/ 8750221
Факс: 02/ 9753860
Уеб сайт:
Ръководител:
 • Дарина Маринова
Лице за контакти:
 • Михаела Алексиева
  (офис мениджър)

Предмет на дейност:

Доставка и сервизно поддържане на аналитично оборудване, както и на такова за пробонабиране и пробоподготовка:
 • Malvern PANalytical - Холандия: рентгенови спектрометри и дифрактометри; апаратура за пробоподготовка;
 • Sineo - Китай: Микровълнови системи за разлагане и екстракция, Микровълнова система, комбинирана с ултравиолетов и ултразвуков излъчвател, представляващ реактор за синтез и реакция;
 • BENEQ - Финландия: фино покритие, базирано на ALD нанотехнология;
 • ENVEA - Франция: апаратура за постоянно наблюдение на околната среда: на атмосферния въздух; на емисиите; на отработените газове от двигателите; на радионуклиди; на качеството на водите;
 • Land Instruments Ltd. - Великобритания: проектиране и производство на монитори и анализатори за безконтактно измерване на температура, горивна ефективност, околна среда, емисии.
 • Additel Corp. - USA: автоматични калибратори за налягане, напрежение, ток и температура; Хидравлични и газови помпи за високо налягане.
 • Dado Lab S.r.l. – Италия: пробонабиращи уреди за отпадъчни газове от промишлени източници /емисии/ и атмосферен въздух /имисии/;
 • LSI LASTEM S.r.l. – Италия: системи за мониторинг на качеството на въздуха, мониторинг на музейната среда и апаратура с многомерни функции.

Клиенти:

Министерство на околната среда и водите, Министерство на земеделието, Министерство на здравеопазването, Главно управление Митници, Девня Цимент АД, гр. Девня, Вулкан Цимент АД, гр. Димитровград, ХОЛСИМ - Белоизворски цимент АД, ТИТАН - Златна Панега Цимент АД, с. Златна Панега, Челопеч Майнинг АД, с.Челопеч, Кумерио Мед АД - гр. Пирдоп, Асарел Медет АД - гр. Панагюрище, Елаците Мед АД, с. Мирково, Българската Академия на науките, Държавен резерв, гр. Сливен, Солвей-Соди АД, гр. Девня, Мини “Марица Изток” АД, гр. Раднево, ТЕЦ „Марица Изток 2“ ЕАД, Комбинат за цветни метали АД, гр. Пловдив, АЕЦ Козлодуй ЕАД - гр. Козлодуй

Партньорство с чужди фирми:

Malvern PANalytical - Холандия, SINEO - Китай, BENEQ - Финландия, ENVEA - Франция, Land Instruments Ltd. - Великобритания, Dado Lab S.r.l., Италия, LSI LASTEM S.r.l., Италия