Електроника, Автоматика, Електроапаратура - Каталог на фирмите в България

КОМЕКО

Контрол и измерване
   
Адрес: Пловдив 4000,
ул. Славянска 88, п.к. 378
Телефон: 032/ 621770, 646523, 646524
Факс: 032/ 622719, 646517, 634089
Мобилен: 088/ 7199811
Уеб сайт:
Лице за контакти:
 • инж. Дечо Минков - Ръководител Продажби

Предмет на дейност:

Производство на широка гама технически средства за автоматизация – оборудване за температура, влажност, налягане, ниво, поток, рН и др.:
 • Сонди;
 • Преобразуватели (трансмитери);
 • Процесни индикатори (дисплеи);
 • Процесни контролери (регулатори);
 • Таймери;
 • Броячи;
 • Индустриален софтуер;
 • Управляващи ел. табла;
 • Комплектни системи за автоматизация.

Услуги:
 • Калибриране на температура, налягане, влажност и електрически величини в Акредитирана Лаборатория за калибриране на средства за измерване;
 • Проектиране на специализирани уреди, системи и софтуер по задание на клиента;
 • Инженеринг;
 • Сервиз.

Представители в страната:

София
Тел.: 02/ 974 39 89
GSM: 088/ 837 05 11, 850 26 26 - инж. Денка Митова

Стара Загора
Тел.: 042/ 62 22 29
GSM: 088/ 884 41 28 - инж. Паньо Павлов

Бургас
Тел.: 056/ 81 95 05
GSM: 089/ 846 80 42 - инж. Стоян Вълев