Електроника, Автоматика, Електроапаратура - Каталог на фирмите в България

КЛУБФЕРБАНД - ИТА

   
Адрес: София 1606,
ул. 20 април 13, сграда 1, ет.2
Телефон: 02/ 9159970
Факс: 02/ 9159971
Мобилен: 088/ 9225370
087/ 8754015
Уеб сайт:
Ръководител:
 • д-р инж. Борислав Павлов
Лице за контакти:
 • Снежина Кисьова

Предмет на дейност:

  Разработка, производство, доставка, инсталиране и поддръжка на:
 • Системи за таксуване и контрол на достъпа с билети с баркод и електронни карти за:
  - посетители на публични обекти;
  - пътници в транспортни средства и интегрирани транспортни системи;
  - паркинги и гаражи.
 • Билетни автомати и ПОС-терминали със заплащане с банкови карти, банкноти, монети, през интернет и с мобилни телефони за:
  - продажба на билети и електронни карти;
  - зареждане на електронни карти;
  - заплащане на паркинги;
  - заплащане на други услуги.
  Проектиране, инженеринг и поддържане на:
 • Системи за видеонаблюдение;
 • Компютърни мрежи и структурно окабеляване;
 • Пожароизвестителни системи;
 • Системи за озвучаване и оповестяване;
 • Цифрови телефонни централи;
 • VOIP – системи;
 • Фискални принтери и касови апарати;
 • Техническо обслужване на технически системи.

Партньорство с чужди фирми:

Danemar Trading SRL, Румъния
V.A.T.SRL, Италия

Клиенти:

Софийски метрополитен; Център за градска мобилност, София; ОИ Старинен Пловдив; Археологически музей – Несебър; Община Монтана