Електроника, Автоматика, Електроапаратура - Каталог на фирмите в България

КАТИНЧАРОВ

   
Адрес: София 1172,
жк Дианабад, бл. 31Б, вх. 4
Телефон: 02/ 8688417
Факс: 02/ 9626065
Мобилен: 088/ 5573951
Уеб сайт:
Ръководител:
  • Лъчезар Катинчаров
Лице за контакти:
  • Лъчезар Катинчаров

Предмет на дейност:

Доставка контролноизмервателни прибори и средства за автоматизация, материали и компоненти.

Клиенти:

Булгартрансгаз, ТЕЦ Марица2, Контур Глобал Марица, НЕК, Топлофикация София, Биовет Пещера, Актавис, Буларгартабак, и др. от всички клонове на стопанството.

Партньорство с чужди фирми:

Dwyer Instruments
Kobold Messring
BD Sensors
SMAR
Anderson Negele
Kinetrol