Електроника, Автоматика, Електроапаратура - Каталог на фирмите в България

ЙОКОГАВА - КЛОН БЪЛГАРИЯ

   
Адрес: София 1113,
ул. Николай Хайтов 12, ет.4, офис 15
Телефон: 02/ 8731419
Факс: 02/ 8731419
Мобилен: 088/ 5421042
Уеб сайт:

Предмет на дейност:

  Индустриална автоматизация и контрол:
 • Контролери, рекордерии системи за съхранение на данните;
 • Аналитични продукти за измерване в газове и течности:
  - рН, проводимост, разтворен кислород, концентрация;
  -Измерване на влага, концентрация на кислород, СО, СО2 и др.
  - Газхроматографи;
 • Полеви прибори за:
  - Разход: Ротаметри, Вортекс, масови и магнитоиндуктивни разходомери;
  - Налягане/ниво: Широка гама Smart трансмитери за маномертично и диференциално налягане;
  - Температура: полеви температурни трансмитери;
  - Полеви индикатори;
  - Безжични полеви прибори за налягане и температура;
 • Системи за управление:
  - Мрежово базирани/SCADA
  - DCS системи
  - Safety системи

  Области на приложение:
  - Химическа;
  - Хранително-вкусова;
  - Производство на стомана;
  - Газово снабдяване;
  - Петрохимия;
  - Фармация;
  - Енергетика;
  - Хартиено-целулозна;
  - Рафинерийна;
  - Възобновяеми енергоизточници;
  - Водоснабдяване/отпадни води;