Електроника, Автоматика, Електроапаратура - Каталог на фирмите в България

ИЗПИТВАНЕ НА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКА ПРОДУКЦИЯ - ЛАБОРАТОРИЯ ПРИ АЛЛ ТЕСТ

   
Адрес: София 1715,
ж.к. Младост 4
Мобилен: 088/ 6711796
089/ 8520744
E-mail:
Уеб сайт:
Ръководител:
 • д-р инж. Нина Недкова Тенчева - ръководител на лаборатория ИЕП
Лице за контакти:
 • д-р инж. Н. Тенчева

Година на основаване на лабораторията: 1962

Предмет на дейност:

 • Оценяване на съответствието на продукти, изпитване на продукти, калибриране на средства за измерване, консултантски услуги, изграждане на лаборатории, разработване на системи за управление по БДС EN ISO/IEC 17025:2006, БДС EN ISO/IEC 17020:2012, БДС EN ISO/IEC 17021-Х:2015, БДС EN ISO/IEC 17065:2012, БДС EN ISO/IEC 9000:2015, BS OHSAS 18001:2007, БДС EN ISO 14001:2005 и/или интегрирани системи за управление.
 • Изпитване на продукти: за безопасност, за определяне на типа, рутинни, периодични и следремонтни изпитвания на електромедицински апарати; оборудване за информационни технологии и офис оборудване; битови и подобни уреди, аудио-визуална техника; устройства за измерване, контрол, управление и лабораторно приложение; ръчни електроинструменти; осветители и комплектовката им; апарати ниско напрежение и комплектни комутиращи устройства; машини, съоръжения и микромашини с общо и специално предназначение; трансформатори с малка и средна мощност и преобразуватели; eлектрически играчки, кабели, проводници и електроинсталационни изделия, алармени системи и системи за сигурност; лични предпазни средства;
 • За енергийната ефективност и екодизайн (екопроектиране) на битови и подобни уреди;
 • За определяне степента на защита, осигурявана от обвивката и от конструкцията на продукта IP код (до IP 68), и IK код (до IK 10);
 • Електростатични свойства на материали, продукти, подови покрития,стени и тавани;
 • Електрофизични показатели на електроизолационни материали и лакове;
 • Измерване на излъчен шум и вибрации;
 • Изпитване на електрически инсталации в сгради;
 • Климатични и механодинамични изпитвания;
 • Вибрационна диагностика на машини в реални експлоатационни условия;
 • Калибриране на средства за измерване: термодвойки и термосъпротивления, термометри - течностни, аналогови, цифрови, инфрачервени и дейталогери, трансмитери и терморегулатори; шублери и шублерни дълбокомери и високомери, рулетки, амперметри, волтметри, ватметри за постоянен и за променлив ток при промишлена честота, омметри, килоомметри.

Партньорство с чужди фирми:

TÜV Rheinland - сертификационен институт; SGS - сертификационен институт; L’loyds Register - сертификационен институт; VDE - сертификационен институт;
The Research and Design Institute for Electrical Engineering Department of electrical products testing and certification (ICPE-DICPE) - сертификационен институт и изпитвателна лаборатория.