Електроника, Автоматика, Електроапаратура - Каталог на фирмите в България

ИЗОМАТИК КОМПЛЕКТ

   
Адрес: Пловдив 4002,
ул. Георги Измирлиев 61А
Телефон: 032/ 640805, 642312
Факс: 032/ 640805, 642312
Уеб сайт:
Ръководител:
 • Никола Атларски - управител
Лице за контакти:
 • Венко Божков - зам. управител
 • Антони Люнгов - зам. управител

Предмет на дейност:

 • Разработване, производство и внедряване на технически средства и системи за автоматизация.
 • Производство и внедряване на програмируеми контролери.
 • Софтуерни пакети за операторски станции.
 • Комуникации за индустриални мрежи от контролери и операторски станции.
 • Изграждане на разпределени системи за измерване и управление.
 • Системи за енергиен мениджмънт.
 • Многоканални регулатори.
 • Производство на трансмитери на сигнали:
  - от терморезистори;
  - от термодвойки;
  - от тензодатчици;
  - галванични разделители 4-20 mA/4-20 mA;
  - електронни променливотокови и постояннотокови релета SSR.
 • Инженеринг.

Внедрени разработки:

Автоматизирана система за управление на електроенергийни обекти в НХК-Бургас;
Автоматизирана система на етиленопровод Бургас-Девня;
Автоматизирана система за оптимизация на технологичните режими в ТЕЦ на НХК-Бургас;
Информационно-управляващи системи в КЦМ-Пловдив;
Автоматизирана информационна система в Топлофикация Пловдив;
Система за неутрализация на отпадни води в ТЕЦ Бобов дол;
Система за управление на екструдерни линии за пластмасово велпапе в Пиринпласт АД гр. Г. Делчев.