Електроника, Автоматика, Електроапаратура - Каталог на фирмите в България

ЕНИРА

   
Адрес: Перник 2300,
ул. Отец Паисий 33/6
Телефон: 076/ 601504
Факс: 076/ 601504
За кореспонденция: Перник 2300, п.к. 155
Уеб сайт:
Ръководител:
 • инж. В. Бозов - Управител- TUV Functional Safety Technician Application Area Machinery ID-No #307/15

Предмет на дейност:

 • Изграждане системи за автоматично управление и контрол на производствени процеси - PLC и SCADA - Allen Bradley, Siemens, сервозадвижвания и сервоуправления;
 • Изграждане на електронен операторски интерфейс HMI, индустриални мрежи, изработка на ел.табла ниско напреже- ние, изработка на хидравлични и пневматични задвижвания и управление.
 • Рециклиране на използувано машинно оборудване и производствени линии снабдяването им с нови системи за управление, електрооборудване, хидравлични и пневматични задвижвания и управления.
 • Монтаж на компресорно оборудване и изграждане на инсталации за доставка и разпределение на сгъстен въздух до краен потребител. Комплексен индустриален монтаж на машини и съоръжения.
 • Проектиране и изработка на системи за дистрибуция и дозиране на технически газове - CO2, N, Ar и O2.
 • Монтаж и поддържка на оборудване за атракционни паркове и атракциони съоръжения;
 • Изработка на машини за производство на сух лед от CO2
 • Изготвяне на експертни оценки по отношение на функционалната сигурност на машини и съоръжения;
 • Дистанционно предаване на данни;
 • ИКУНК системи за предаване на данни към агенция митници;
 • Управление на база данни;
 • SAT и FAT тестове на машини и съоръжения - изработка и подготовка на документация.

Реализирани обекти:

Реновиране на инсталация за производство на асфалт: в гр. Карлово за АБС Асфалт - Бетон ЕООД - София; в гр. Перник собственост на АСФАЛТИНГ ООД - Перник; в Самоков собственост на БЕКАСТРОЙ EАД - Самоков; СТИМЕКС ООД- Аксаково; Проект и изработка на нови светофарна уредба в гр. Самоков; Модернизация на инсталация за производство на бетон гр. Чепеларе; Система за управление на процеса на дозиране на рутилова везна. Архивиране и визуализиране на информация за работата на системата (дозировки, материали, оператори), WEB базирано приложение за достъп до архива с възможност за търсене и разпечатване на данни - ESAB Eлектроди АД Ихтиман; Монтаж, ремонт и поддръжка на атракционно оборудване собственост на София Ленд ЕАД - София до 2007г. Реализиран проект за автоматизация на пълначно за технически газове и информационно-измервателна система съвместно със СОЛ БЪЛГАРИЯ;
Сервозадвижвания на преси за производство на капачки за ХЕРОС ООД;
ИКУНК системи за предаване на данни към агенция митници за Бургаска Газова компания и Добричка Газова Компания.