Електроника, Автоматика, Електроапаратура - Каталог на фирмите в България

ЕНЕРДЖИ - КА

   
Адрес: Пловдив 4004,
бул. Кукленско
шосе 9П
Телефон: 032/ 676145
Факс: 032/ 676140
Уеб сайт:

Предмет на дейност:

 • Проектиране и изграждане на електрически инсталации, ОВК и ВиК инсталации в офис сгради, търговски центрове, хотели, в промишлени предприятия и логистични центрове, ВЕЦ-ове, ТЕЦ-ове, когенерационни централи
 • Пожароизвестителни и пожарогасителни инсталации
 • Проектиране и изграждане на технологични инсталации
 • Фотоволтаични инсталации
 • Проектиране, изработка и монтаж на електрически табла Ср.Н. и Н.Н.
 • Високомощни табла за ниско напрежение (Power Center), табла за управление и контрол на електрически двигатели (MCC) и табла собствени нужди
 • Системи за управление и контрол
 • Трансформаторни подстанции Ср.Н./Н.Н.
 • Проектира и изгражда инсталации за управление на сгради - BMS
 • Системи за индустриална автоматизация
 • Отоплителни инсталации и когенерационни централи
 • Инсталации за повдигане и обработване на води
 • Инсталации за складиране и разпределение на твърди и течни материали
 • Монтаж на апаратура и машини
 • Разпределителни мрежи - за флуиди и пара; гореща вода; диатермично масло; разтворители, технически газове и метан; технологични и деминерализирани води; химикали
 • Топлинни и охлаждащи централи
 • Централи и мрежи за сгъстен въздух
 • Котли, компоненти за машини, опорни конзоли за индустриални инсталации

Филиали в страната:

София 1040
бул. Драган Цанков 36, Интерпред СТЦ - София, офис Б408
Тел./Факс: 02/ 969 50 73
e-mail: office.sofia@energy-ka.net

Сливен 8800
Индустриална зона - Запад, Старозагорско шосе
Тел.: 044/ 62 52 95
Факс: 044/ 62 53 78
Е-mail: office.sliven@energy-ka.net