Електроника, Автоматика, Електроапаратура - Каталог на фирмите в България

ЕЛПРОМ - ЕТ АД

   
Адрес: Добрич 9300,
бул. Добруджа 2
Телефон: 058/ 683897, 664930
Факс: 058/ 683873
Мобилен: 088/ 8274497
Уеб сайт:
Ръководител:
  • инж. Нигохос Хубесерян
Лице за контакти:
  • инж. Нигохос Хубесерян
Фирмата е основана 1967 г.

Предмет на дейност:

Проектиране, производство и доставка:
  • Комплектни трансформаторни подстанции за 6, 10, 20/0,4 kV, бетоново-панелен или моноблоков тип/ БКТП, МБКТП/ и с метална обвивка тип /МКТП/. Еднотрансформаторни и двутрансформатарни с мощност до 1600 kV A, с въздушен вход и въздушни или кабелни изводи.
  • Комплектни разпределителни уредби СрН за присъединяване на парково изградени вятърни централи към електроразпределителната мрежа – 20 kV.
  • Електрически табла: силови, командни и табла за управление предназначени за химическата и горивна техника.
  • Едно и двусекционни Електромерни табла за открит и закрит монтаж /тип ТЕМО и ТЕМЗ/.
  • Шкафове електроразпределителни за кабелни мрежи НН и улично осветление.
  • Електростатично прахово боядисване на метални конструкции.
  • Търговия с електрически табла и ел. материали.


Основни клиенти:

Електроразпределителните дружества, Електроенергиен системен оператор ЕАД, Мини Марица Изток ЕАД, Дънди Прешълс Металс, ТЕЦ Марица Изток, Лукойл Нефтохим Бургас, Неохим АД Димитровград, Асарел Медет АД.