Електроника, Автоматика, Електроапаратура - Каталог на фирмите в България

ЕЛО

   
Адрес: София 1612,
жк Красно село, бл. 15, зад вх. А
Телефон: 02/ 9523765
Уеб сайт:
Ръководител:
 • инж. Пламен Пъшев - президент
Лице за контакти:
 • Пламен Пъшев
 • Йосиф Салтиел
 • Андрей Андреев

Предмет на дейност:

 • Разработка и производство на електронни и микропроцесорни устройства в областта на:
  - контрол и управление на технологични процеси;
  - непрекъсваеми захранвания (UPS) за отоплителни системи и др.;
  - медицински системи;
  - системи за тарификация на телефонните разговори;
  - охранителни и пожароизвестителни системи за дома и офиса, охранителни и пожароизвестителни системи за административни сгради с индивидуален достъп;
  - нестандартно и стендово оборудване.
 • Доставка и монтаж на охранителна и пожароизвестителна техника.

Фирмата е сертифицирана по ISO 9001:2000 със сертификат
N CI/9436 и предмет на дейност:
Разработка, производство, продажба и сервиз на електронни и микропроцесорни устройства с приложение в индустрията, включително медицински системи, телекомуникацията и охранителната техника.


Специфични изделия:
 • Светодиодни фотополимеризиращи стоматологични лампи с голяма мощност;
 • Синусоидални непрекъсваеми захранвания (UPS) от 100 до 500 VA;
 • Уреди за безразрушителен контрол;
 • Ултразвуков дебеломер с А-скан и В-скан;
 • Електронни броячи и таймери (двуканални, шест-разрядни); оборотомери;
 • Контролер за управление на гатер;
 • Апарати за таксуване на телефонните разговори с печатащ модул;
 • Охранителни миницентрали - самостоятелни, с вграден дайлер или обединени в единна система - до 64 броя;
 • Комбинирани охрано-пожароизвестителни системи;
 • Система за автоматизирано събиране на информация от елек- тромери и други измерителни уреди;
 • Импулсни захранвания;
 • Стенд за балансиране на ротори;
 • Стенд за автоматизирано измерване параметри на ротори и статори.
 • Mодули за обучение по електроника в автомобила.