Електроника, Автоматика, Електроапаратура - Каталог на фирмите в България

ЕЛКОТЕХ

   
Адрес: Варна 9010,
Телефон: 052/ 605067
Факс: 052/ 605067
За кореспонденция: Варна 9010, п.к. 299
Лице за контакти:
 • Красимир Радулов
 • Ангел Лазаров

Предмет на дейност:

 • Производство на системи за енергиен мениджмънт и съответните им силови звена. Разработка и внедряване на системи за контрол и управление на машини, технологични и производствени процеси и необходимото за тях програмно осигуряване. Анализ на енергийната ефективност;
 • Системи за автоматично регулиране на фактора на мощността. Комплектни кондензаторни уредби СН и НН - доставка и монтаж;
 • Многофункционални защити за асинхронни електродвигатели СН и НН. Минимално напреженови защити. Изработка на табла за управление на помпени агрегати;
 • Системи за автоматично включване на резервата /AВР/ - основно, резервно захранване и дизелгенератор;
 • Системи за контрол на разхода на ел.енергия, следене на физични величини - температура, налягане и др.;
 • Амперчасметри;
 • Многоканални програмируеми таймери. Контролери за управление на парни гладачни преси;
 • Реверсивни броячи за ротационни енкодери - ФРП;
 • Разработка и внедряване на нестандартни системи за контрол и управление;
 • Системи за управление на машини и технологични процеси за обработка на листови стомани (гилотини, абканти, линии за напречен и надлъжен разкрой и др.);
 • Изграждане на индустриални мрежи от програмируеми контролери и средства за автоматизация;
 • Инженерингова дейност в областта на енергетиката и управлението на металообработващите машини.

Партньорство с чужди фирми:

ZEZ - Silko, Чешка Република

търговски обекти, складове, изложбени зали

Сервизен център
 • Варна
 • Телефон:052/ 605067
 •