Електроника, Автоматика, Електроапаратура - Каталог на фирмите в България

ЕЛКОНТРОЛ

   
Адрес: София 1510,
ул. Иван Маринов Йончев 16
Телефон: 02/ 9652551
Факс: 02/ 9652047
Мобилен: 088/ 8608672
Уеб сайт:
Ръководител:
 • проф. д-р инж. Валентин Колев
 • инж. Камен Матеев
Лице за контакти:
 • инж. Камен Матеев

Предмет на дейност:

 • Консултантска дейност и проектиране на обекти високо и средно напрежение, автоматизация – доставка на КРУ средно напрежение за първично и вторично разпределение
 • Доставка, монтаж и пуск на честотни управления за електродвигатели 6 kV и мощности над 1000 kW
 • Доставка на електроизмервателни инструменти
 • Доставка на защити от пренанапрежения
 • Доставка на малки вятърни генератори с мощност 10, 20, 60 и 100 kW
 • Доставка на индикатори за къси и земни съединения в мрежи средно напрежение
 • Доставка на инструменти, уреди и анализатори за работа с SF6 газ (елегаз)
 • Контролно изпитване на електрическите параметри на съоръжения средно и високо напрежение

Партньорство с чужди фирми:

TOZZI Electrical Equipment (TOZZI INDUSTRIES) - Италия
DILO Armaturen und Anlagen Gmbh - Германия
NEW AREL S.r.l. - Италия
ELEKTRO-MECHANIK Gmbh - Германия
METREL D.D. - Словения
ISKRA ZASCITE D.O.O. - Словения
SEL S.p.A. - Италия
SIEMENS EOOD - България
SCHNEIDER ELECTRIC BULGARIA EOOD - България