Електроника, Автоматика, Електроапаратура - Каталог на фирмите в България

ЕЛИСА - Е

   
Адрес: Банкя 1320,
ул. Елиса 6
Телефон: 02/ 9971028, 9971029
Факс: 02/ 9971024
Мобилен: 088/ 7428841, 8250627
Уеб сайт:
Ръководител:
  • инж. Емил Стоянов
Лице за контакти:
  • инж. Емил Стоянов

Предмет на дейност:

“ЕЛИСА-Е” ООД притежава сертификати по система за управление на качеството, околната среда и здравословните и безопасни условия на труд - ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, BS OHSAS 18001:2007, сертификат за акредитация на орган за контрол от вида “С”, съгласно ISO/IEC 17020:2012, удостоверение за регистрация в Камарата на строителите в България - Трета група, Трета категория.
  • Проучвателни, проектни и консултантски работи по изграждане на трафопостове и външни кабелни захранвания;
  • Доставка, монтаж, поддръжка и ремонт на електрически съоръжения и кабели за напрежение до и над 1000 V, на системи за контрол, защита, измерване и автоматизация, на кондензаторни уредби;
  • Пусконаладъчни и профилактични електролабораторни измервания, изпитвания и достоверен контрол на електрически машини, апарати и съоръжения НН и ВН, откриване на кабелни повреди и ремонт на кабели;
  • Електролабораторни измервания и изпитвания за електробезопасност на машини и съоръжения, изпитвания на трансформаторно масло и диелектрични защитни средства;
  • Анализ на електропотреблението с цел оптимално, ефективно и икономично използване на електроенергията;
  • Курсове за обучение и изпити за всички квалификационни групи по ПБТ в собствена учебна база или в съответната фирма.