Електроника, Автоматика, Електроапаратура - Каталог на фирмите в България

ЕЛЕКТРУМ

   
Адрес: София 1700,
ул. Проф. К.Попов 51
Телефон: 02/ 9621490
Факс: 02/ 9621452
Уеб сайт:
Ръководител:
 • д-р инж. Любомир Гергов
 • д-р инж. Венцислав Иванов

Предмет на дейност:

 • Токоизправители и стационарни акумулаторни батерии (алкални и киселинни) за енергетиката и промишлеността;
 • Токоизправители за електротехнологични процеси: галванични покрития, електролиза, флотация;
 • Импулсни захранвания DC/DC, AC/DC;
 • Специални трансформатори и дросели;
 • Системи за непрекъсваемо електрозахранване (UPS, АВР, дизел-агрегати);
 • Системи за автоматизация на машини и процеси;
 • Ремонт и поддръжка на токоизправители и UPS;
 • Изработване на ел. табла;
 • Електрозахранвания по поръчка на клиента;
 • Изработване на лицеви панели и табели.

Клиенти:

НЕК АД, Електроенергиен Системен Оператор, Предприятие ВЕЦ, АЕЦ „Козлодуй“, ТЕЦ „Марица Изток 2”,Сименс - зарядни токоизправители; табла автоматика и разпределителни ел. табла.
ЕVN България, Енерго-Про България, ЧЕЗ България - токоизправители за подстанции; цифрови измервателни прибори.
НКЖИ - токозахранващи системи, импулсни токоизправители, цифрови измервателни прибори.
Медодобивно предприятие Бучим- Македония: токоизправители 13kA за електролиза.
ЕНЕМОНА АД, РИСК ИНЖЕНЕРИНГ АД - токоизправители за подстанции; табла автоматика, цифрови измервателни прибори.
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES - изработване на табели с технически данни; цифрови измервателни прибори.
ЕЛПРОМ ТРАФО СН - изработване на табели с технически данни;
РВД - токоизправители за подстанции, система за дистанционен мониторинг на UPS.

Фирмата е сертифицирана по ISO 9001:2008.