Електроника, Автоматика, Електроапаратура - Каталог на фирмите в България

ЕЛЕКТРОИНЖЕНЕРИНГ

   
Адрес: Димитровград 6400,
ул. Цар Борис I № 5, ет.3, ст. 10
Телефон: 0391/ 64017
Факс: 0391/ 64017
Мобилен: 088/ 8200312
Ръководител:
 • инж. Анастас Анастасов
  Мобилен:088/ 8200312
Лице за контакти:
 • инж. Андреян Янев
  Мобилен: 089/ 9181112
 • инж. Виолета Цветкова
  Мобилен: 088/ 8387230

Предмет на дейност:

Акредитирани дейности
 • Контрол на ел. уредби и съоръжения до и над 1000V:
  - Съпротивление на изолацията
  - Преходно съпротивление на защитни заземителни уредби
  - Импулсно съпротивление на мълниезащитни заземителни уредби
  - Импеданс Zs на контура „фаза- защитен проводник“
  - Fi- прекъсвачи
 • Изпитване на трансформаторно масло - Пробивно напрежение
 • Изпитване на електрозащитни средства – Електрическа якост на изолацията:
  - Изолиращи и измервателни щанги
  - Диелектрични ръкавици и боти
  - Гумени диелектрични килимчета и пътеки
  - Указатели за напрежение
 • Физични фактори на нови и в експлоатация обекти:
  - Изкуствено осветление и Микроклимат на работна и битова среда


Дейности извън акредитацията
- Пусконаладъчни работи
- Монтажни и ремонтни дейности по ел.уредби до и над 1000V
- Проверка и настройката на релейни защити
- Проектантски и консултантски работи
- Обучение и издаване на кв. групи по ел.безопасност
- Проектиране, изработка и монтаж на ККУ /ремонт/
- Ремонт на ел.двигатели и трафопостове
- Полагане на силови кабели, ремонт на кабелни глави и муфи
- Монтаж и ремонт на силови и осветителни инсталации
- Изработка и монтаж на ел.табла
- Изпитване с повишено напрежение на твърди и течни диелектрици

Клиенти:

„Кауфланд България“ ЕООД, „Бъдещност“, „Теклас България“ АД, „Каолин“ АД, „Лотос“ ООД, „Пътстройинженеринг“ АД, Енергоремонт Гълъбово“ АД, „Булсатком“ АД, „Родина“ АД, „Симат“ АД, „В и К“ ЕООД гр. Хасково, „В и К“ ЕООД гр. Димитровград и др.