Електроника, Автоматика, Електроапаратура - Каталог на фирмите в България

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ СИСТЕМИ

   
Адрес: София 1618,
бул. Братя Бъкстон 40, офис 224
Телефон: 02/ 4884417
Факс: 02/ 4236031
Лице за контакти:
 • инж. Диана Ковачева – Управител
 • инж. Светла Трифонова – Управител

Предмет на дейност:

Проучвателна, проектантска, консултантска и супервайзорска дейност за всякакво електрическо оборудване и системи, включително реконструкция и модернизация на съществуващо такова в областта на:
 • Производството, разпределението и потреблението на електроенергия
  - Собствени нужди на АЕЦ, ТЕЦ, топлофикационни, газови и дизелови централи
  - Присъединяване на генератори от всякаква мощност и напрежение и фотоволтаични генератори към енергосистемата
  - Подстанции от 6 до 400 кV
  - Дизелгенераторни станции
  - Системи за захранване с постоянен ток /акумулаторни батерии, табла и др./
  - Системи за надеждно електрозахраване
  - Системи за непрекъсваемо електрозахранване /UPS/
  - Системи за управление, сигнализация, блокировки автоматика и релейни защити на всякакви електрически съоръжения
 • Промишленост
  - Цялостна електрическа част на всякакви промишлени обекти
 • Транспорт и съобщения
  - Токоизправителни подстанции за нуждите на електрическия транспорт
  - Електрозахранващи системи за нуждите на съобщенията
 • Гражданското строителство
  - Електрозахранване на граждански обекти, вътрешни и външни ел. инсталации