Електроника, Автоматика, Електроапаратура - Каталог на фирмите в България

ЕКСБИТ

   
Адрес: Стара Загора 6000,
ул. Братя Жекови 99
Телефон: 042/ 601265, 644170
Факс: 042/ 601265, 644170
Уеб сайт:
Лице за контакти:
 • инж. Евгений Христов
 • к.т.н. Румяна Kазанджиева

Предмет на дейност:

Инженеринг, инвестиционно проектиране, внедряване и сервиз на системи за автоматизирано управление на производството; софтуер. Производство на силови и контролни ел. табла.

По-значими разработки:

 • Конфигуриране, програмиране и системна интеграция на PLC, fieldbus networks, OPC,
 • Супервайзорна система за централизиран мониторинг и контрол вКОНТУРГЛОБАЛ Марица Изток 3.
 • Интегрирана система за супервайзорно управление на завод за производство на спирт. Визуализация и контрол на технологичните процеси, мениджмънт на алармите, архивиране на данни за състоянието на оборудването. Oптимизация на енергийните разходи и материалните потоци.
 • Системи за електронно предаване на данни от измервателни устройства за акцизни стоки към информационната система на Агенция Митници.
 • Системи за енергиен мониторинг и мениджмънт на електропотреблението.
 • Система за управление на процес полимеризация – КИП, автоматизация, SCADA.
 • Системи за компенсиране на топлинните загуби. Поддържат постоянна температура в резервоари и тръбопроводи. Гъвкави електронагревателни панели, производство на ЕКСБИТ.
 • Електрооборудване и КИП на инсталации за съхранение, изпаряване и разфасовка на течни СО2, О2, N2, Ar2.
 • Инвестиционно проектиране и инженеринг на части, Технологична, Ел, КИП и Автоматизация на производствени предприятия.
 • КОМФУ - софтуер за съставяне и оптимизиране на рецепти за комбинирани фуражи.
 • РУМИКС - софтуер за съставяне и оптимизиране на дажби за хранене на животни.

 • Продукти на ЕКСБИТ работят в: ЗАХАРНИ ЗАВОДИ - Г. Оряховица; АРСЕНАЛ; ПАНХИМ; КОНТУТГЛОБАЛ МАРИЦА ИЗТОК 3; М+С ХИДРАВЛИК; НЕОХИМ; ЕВРИКОМ, АИБО-С, БМВ2000 – база ЛУКОЙЛ, ЗАРА-Е, КОКА КОЛА в България, Белград и Скопие; ПЕПСИ КОЛА в България; АМИЛУМ-България; АМИЛУМ-Румъния; ЗАГОРКА; БОЛЯРКА; КАМЕНИЦА; КАРЛСБЕРГ-България; ФИБРАН-България; ВИН.С.ИНДУСТРИЙС; СОФАРМА; ЛИНДЕ ГАЗ-България; консервни фабрики в БЕЛАРУС; над 100 фуражни завода и ферми в България, Македония, Казахстан.

Партньорство с чужди фирми:

Системен интегратор на ICONICS; инженерингов партньор на ГЕМАМЕКС за продуктите на OMRON; дистрибутор на SENECA за България, дистрибутор на: ДЕЛТА ИНСТРУМЕНТ, KROHNE; подизпълнител в проекти на: АМИЛУМ-БЪЛГАРИЯ, МОНТАЖИНЖЕНЕРИНГ, ВИТО, БИОМАШИНОСТРОЕНЕ.