Електроника, Автоматика, Електроапаратура - Каталог на фирмите в България

Д ЕНД Д ИНЖЕНЕРИНГ

   
Адрес: София 1407,
ул. Джеймс Баучър 120, офис 1
Телефон: 02/ 9635722
E-mail:
Уеб сайт:
Ръководител:
 • инж. Жани Донов
Лице за контакти:
 • инж. Жани Донов
 • 089/ 993 20 93
 • инж. Станислав Спасов
 • 089/ 993 20 83
 • инж. Емилия Добрева
 • 089/ 993 20 94
 • инж. Георги Донов
 • 089/ 993 20 95

Предмет на дейност:

 • Проучване на енергийни обекти;
 • Проучване, проектиране и консултантска дейност, електромонтаж, строителство и ремонт на електрически уредби, въздушни и кабелни линии;
 • Проектиране на външно ел. захранване на промишлени, обществени и битови обекти, вкл. кабели Ср.Н и ВН, ЕМ част на трафопостове, кабели НН, вътрешни ел. инсталации и улично осветление;
 • Доставка и монтаж на М и С за оборудване на трафопостове, изтегляне на кабелни линии ВН, Ср.Н и НН;
 • Изпълнение на СМР за улично осветление;
 • Изпълнение на вътрешни ел. инсталации на промишлени, обществени и битови обекти.

Партньорство с чужди фирми:

Официален партньор на SIEMENS, SCHNEIDER ELECTRIC, ORMAZABAL и др. в областта на високо, средно и ниско напрежение.

Фирмата е сертифицирана по ISO 9001:2001.