Електроника, Автоматика, Електроапаратура - Каталог на фирмите в България

ДИКС БГ

   
Адрес: София 1504,
ул. Върбица 2
Телефон: 02/ 9440025
Уеб сайт:
Ръководител:
  • инж. Благомир Желязков - управител
  • GSM: 088/ 788 45 87
Лице за контакти:
  • инж. Благомир Желязков

Предмет на дейност:

  • Проекти за енергийна ефективност;
  • Проектиране, доставка и внедряване на автоматизирани системи за контрол на енергопотреблението и енергиен мениджмънт;
  • Разработка на специализирано програмно осигуряване за автоматизация;
  • Разработка и изработка на технически средства за автоматизация;
  • Проектиране, доставка и внедряване на системи за автоматизация на технологичните процеси (АСУТП);
  • Проектиране, доставка и внедряване на системи за диспечерско управление (АСДУ).

Област на приложение:

Промишлени предприятия с преобладаващо непрекъснат характер на технологичните процеси (енергетика, химия, металургия, хранителна промишленост и др.)