Електроника, Автоматика, Електроапаратура - Каталог на фирмите в България

ДЕЛТА ИНСТРУМЕНТ

   
Адрес: София 1202,
ул. Малашевска 8, БЛЦ София, сграда С
Телефон: 02/ 9746236, 9746237
Факс: 02/ 9746204
Уеб сайт:
Ръководител:
 • инж. Михаил Михайлов
 • инж. Станислав Михайлов

Предмет на дейност:

 • Производство и доставка на устройства в областта на измерването, контрола и автоматизацията на технологични обекти.
 • Водещ български производител на датчици, преобразуватели, индикатори, контролери, трансмитери, модули за галванично разделяне, усилватели, захранващи блокове и др. Устройствата са предназначени предимно за измерване и контрол в промишлеността на неелектрически и електрически величини, като:
  - температура;
  - налягане и диференциално налягане;
  - нива на течности и насипни материали;
  - поток на течности и газове, разход и дозиране;
  - относителна влажност;
  - концентрация на газове;
  - параметри на ел. ток, напрежение, мощност, енергия и др.
  Клиенти на фирмата са повече от 1400 предприятия в металургията, химическата, хранително-вкусовата и други отрасли на промишлеността, както и фирми от Германия, Англия, Австралия, Македония, Австрия, Италия, Испания, Португалия, Румъния и др.
  Качеството на дейността се потвърждава и от сертифицирането по ISO 9001 и непрекъснато увеличаващия се износ.

Партньорство с чужди фирми:

Представител и дистрибутор на:
KYORITSU INSTRUMENTS - водещ производител на преносима тестова и измервателна апаратура за електрически параметри;
KOBOLD - водещ производител на сензори, измервателни уреди и системи за индустриални параметри;
BÜRKERT - световен лидер в измерването и управлението на флуиди;
ROTRONIC - лидер в производството на сензори, уреди и системи за влажност и температура;
KIMO - преносими уреди и логери за влажност и температура, скорост, дебит, налягане, осветеност и др.;
CAMILLE BAUER METRAWATT - водещ производител на преобразуватели, измервателни уреди и логери на ел. величини, контролери, анализатори на мрежи и системи за енергиен мениджмънт;
GMC-I MESSTECHNIK - водещ производител на преносима тестова и измервателна апаратура за електрически параметри в енергетиката, медицината и др. индустрии;
A.EBERLE - водещ производител на уреди за измерване, запис и анализ на мрежови сигнали, смущения, качество на електроенергията, автоматични регулатори и стабилизатори на напрежение, системи за мониторинг на трансформатори и др.
GEORGIN - водещ производител на ценерови бариери, защити, както и термометри, манометри, трансмитери за температура и налягане, термостати и пресостати с ATEX или без.
UTECO - водещ производител на богата гама сензори и сонди за температура.