Електроника, Автоматика, Електроапаратура - Каталог на фирмите в България

ГРИКОМ ИНЖЕНЕРИНГ

   
Адрес: София 1799,
жк Младост 2
ул. Проф. д-р Васил Златарски 4
Телефон: 02/ 9887470
Факс: 02/ 9887472

Предмет на дейност:

ГРИКОМ Инженеринг започва своята дейност в ранната 1990г. Повече от четвърт век, ние предлагаме високо-технологични и съвременни решения в изграждането на системи за сигурност и безопасност, покриващи най-стриктните стандарти и изисквания в областта. Качеството на услугите е в основния фокус на нашата дейност - нещо, което не се е променило от самото начало. ГРИКОМ Инженеринг има над 700 реализирани проекта на територията на цялата страна.
 • Водни пожарогасителни инсталации
 • Газови пожарогасителни инсталации - Novec 1230 и инертни гасителни агенти
 • Пенни и прахови пожарогасителни инсталации
 • Специализирани пожарогасителни инсталации - искрогасене, водна мъгла
 • Пожароизвестителни инсталации
 • Сигнално-охранителни системи
 • Видеонаблюдение
 • Контрол на достъпа и работното време
 • Комплексни интегрирани системи за сигурност
 • Озвучителни и оповестителни системи
 • Часовникови системи с GPS синхронизация
 • Автоматизация на сгради и процеси
 • Пожароустойчиви врати

Услуги, които компанията предлага:

 • Пълен инженеринг на системи за сигурност и безопасност, съгласно международни стандарти EN, VdS, NFPA, FM.
 • Доставка и дистрибуция на оборудване и резервни части
 • Комплексно изграждане на инсталации - слаботокови, електро, ВиК
 • Въвеждане в експлоатация
 • Абонаментно сервизно обслужване и поддръжка на инсталации
 • Пожарна безопасност на обекти в експлоатация
 • Обучение на персонал
 • Консултации, инвеститорски контрол
 • Гореща линия за техническа поддръжка - 24х7

Офиси в страната:

Пловдив 4003
Международен Панаир Пловдив
Тел.: 032/ 902221, 902136