Електроника, Автоматика, Електроапаратура - Каталог на фирмите в България

ГИГА ЕЛЕКТРОНИКС

   
Адрес: София 1111,
кв. Гео Милев,
ул. Манастирска 17
Телефон: 02/ 9714919, 8731498
Факс: 02/ 9714919
Мобилен: 088/ 8511580
Уеб сайт:
Лице за контакти:
 • Данаил Георгиев

Предмет на дейност:

ГИГА ЕЛЕКТРОНИКС ЕООД, основана през 2000г, е водещ доставчик на професионална измервателна и изпитвателна апаратура в България. Фирмата предлага най-широката гама от тестови решения за електрически величини в страната:
 • Безжични комуникации:
  - Тест системи за радио планиране и оптимизация на GSM/UMTS/LTE/TETRA;
  - Тестери за инсталация и поддръжка на аналогови и цифрови комуникационни и радионавигационни системи;
  - Системи за радио мониторинг и радио пеленговане в честотен обхват до 3.5 GHz;
  - Уреди с общо преднацначение: сигнал генератори, спектрални и векторни анализатори, радиокомуникационни тестери, измерители на мощност/ КСВ/модулации;
  - Антени в честотни обхвати от 100 MHz до 40 GHz;
  - Аксесоари - измервателни кабели, атенюатори, съединители/разделители, насочени отклонители, товари, преходници и други.
 • Телекомуникации и информационни технологии:
  - Тестери на високоскоростни Metro/Ethernet мрежи до 100 G;
  - Тестери на SONET/SDH/PDH преносни мрежи до STM-64;
  - Тестери на CATV мрежи;
  - Тестери на фиброоптични мрежи (OTDR, LS, PM);
  - GPS/NTP приемници/сървъри за синхронизация.
 • Индустрия:
  - Системи/камери за симулация на температура, относителна влажност, слънчева радиация, солена мъгла, височина, дъждуване и др.;
  - Уреди с общо предназначение: Осцилоскопи, генератори на сигнали, мултимери, честотомери, лабораторни захранвания, тестери на електрическа безопасност, параметри на околната среда и други...
 • Акредитирани лаборатории и органи за контрол:
  - Калибратори и еталони на електрически величини;
  - Еталони и дистрибуция на точно време и честота;
  - Системи за тестване на ЕМС/EMI;
  - Тестери на електроматнитни полета, лични дозиметри и защитно облекло;
  - Тестери на параметрите на околната среда – температура, отн. влажност, барометрично налягане, осветеност и вибрации.
 • Електроинсталации и електроикономия:
  - Многофункционални тестери на електрически инсталации;
  - Измерватели на изолационно и земно съпротивление; на високоволтови електропроводи; на качеството на електроенергията;
  - Термографски камери.

Партньорство с чужди фирми:

Cobham/Viavi, Keysight/Nemo, Teledine LeCroy, Yokogawa, Angelantoni Test Technologies, Chroma ATE, Frankonia, Vitrek, Microsemi, Metrel, Wireless Telecom, Bird technologies, Boonton, Research Electronics, 3Z Telecom, Aim TTI, Picotest, Extech, GW Instek, GSI Protek, IDEAL Networks, AWT Global, AEA Technology, Anapico, CADEX, OPWILL Technologies, Comet, Tabor Electronics, MVG Satimo, WinRadio, Kingfisher, Narda Mocrowave, Lepacom, Schwarzbeck, Berkeley Systems, DOPPLER Systems, Gems, GEROH.