Електроника, Автоматика, Електроапаратура - Каталог на фирмите в България

ГАЗТЕРМ

   
Адрес: София 1836,
бул. Владимир
Вазов 90, вх. А, ет. 2
Телефон: 02/ 9465005, 9467007
Факс: 02/ 9465005
Мобилен: 088/ 8406430
Уеб сайт:
Ръководител:
 • ст.н.с.инж. Андрей Германов
Лице за контакти:
 • ст.н.с.инж. Андрей Германов

Предмет на дейност:

Доставка на газоизмервателна и регулираща техника за битовия и промишлен сектор, техническа консултация, обучение, сервизна и ремонтна дейност.
Газтерм ООД е официален партньор за България на Itron - лидер в производството на високо-технологична измервателна техника за газ, вода и електричество, технологии за контрол, комуникационни системи и софтуер.
В качеството си на партньор, Газтерм предлага пълната гама от продукти и услуги за газ на Itron:
 • Диафрагмени разходомери Gallus G1,6-G2,5-G4 и RF1 G4-G6 за битово газоснабдяване в съответствие с най-строгите Eвропейски норми
 • Диафрагмени разходомери ACD G10–G16 и G25-G100 с диапазон на измерване от 16 до 160 м3/ч, отличаващи се с надеждна конструкция и точно измерване на обемните разходи при малка загуба на налягане
 • Ротационни разходомери Delta G10-G650 с диапазон на измерване от 16 до 1000 м3/ч, в чието стандартно изпълнение се използват за всички видове неагресивни газове
 • Турбинни разходомери Fluxi 2000/TZ G65-G6500 с диапазон на измерване от 100 до 10000 м3/ч за търговско приложение и MZ DN50-DN200 с диапазон на измерване от 100 до 2500 м3/ч за контролно измерване
 • Електронни коректори на обем за газ Corus (по температура и по температура и налягане) и gAVC (по температура)
 • Регулатори на налягане за битово и индустриално приложение
 • Газова арматура
 • Партньорство с чужди фирми:

  Партньор за България на Itron